Zittinguitslag
Zitting: Bridgeclub Steeds Verder-2021-2022 , zitting 5
Datum: dinsdag 24 mei 2022
Lijn A: Groen
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 A8 A8 Helen Speicher & Gerry Hendriks 160 66,67   24
  2 A12 A12 Marry Wesseling & Dorenda Wienk 143 59,58   24
  3 A7 A7 Bessel Offringa & Frits Spaans 130 54,17   24
  4 A1 A1 Paula Valk & Gerda Verbraeken 124 51,67   24
(5) A5 A5 Ronald Barend & Joke Barend 122 50,83   24
(5) A10 A10 Fred van der Linden & Thea van der Linden 122 50,83   24
  7 A6 A6 Marijke Liefkens & Andrea v.d. Zon 119 49,58   24
  8 A4 A4 Nita van Vliet & Ton van Blokland 118 49,17   24
  9 A3 A3 Yvonne Euser & Inge van der Pol 111 46,25   24
 10 A2 A2 Wim Snoodijk & Ronald Schuitema 107 44,58   24
 11 A11 A11 Wilma Ruigrok & Henny Kreukniet 99 41,25   24
 12
A9 A9 Astrid v. Adelberg & Piet Slootweg 85 35,42   24
Lijn B: Rood
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 B8 B8 Ton Tenholter & Rein Visser 85 59,03   24
  2 B2 B2 Ineke Rotteveel & Shadi Ajallouian 80 55,56   24
  3 B5 B5 Ria Swinkels & Jopie de Groot 76 52,78   24
(4) B1 B1 Jose van Leeuwen & Marie Louise Vreeburg 73 50,69   24
(4) B3 B3 Ria Simons & Annette Zegeling 73 50,69   24
  6 B7 B7 Toos Wenniger & Dick Dinsbach 66 45,83   24
  7 B4 B4 Alex Smits & Dick v. Balen 63 43,75   24
  8
B6 B6 Nico Vreeburg & Piet van Leeuwen 60 41,67   24
Bridge-It 5.8.46.2 © Bridge Systems BV dinsdag 24 mei 2022 17:14
Licentiehouder: Bridgeclub Steeds Verder (21071) Pagina 1 van 1