Wedstrijdregelement

ALGEMEEN

1. Dit reglement heeft betrekking op alle wedstrijden en drives die worden
gespeeld door de leden.
Hierbij wordt volgens de regels van de Nederlandse Bridge Bond gespeeld.

2. Elke deelnemer behoort een systeemkaart te kunnen tonen.

3. Om tijdig te kunnen beginnen, dient men tenminste 10 minuten vóór
aanvang te zijn ingeschreven.

4. Indien men niet aanwezig kan zijn op een zitting, dient men dit tijdig door te
geven aan partner en wedstrijdleider (WL). Wanneer de WL geen partner
beschikbaar heeft, dient men zelf voor een invaller te zorgen.

WEDSTRIJDEN

5. Per clubjaar kunnen verschillende wedstrijden worden gespeeld, waarvoor
een wedstrijdprogramma wordt gemaakt door de Technische Commissie (TC).
Het verloop van en de indeling van deelnemers voor de wedstrijd
worden vastgesteld door de TC.
Er wordt gespeeld met een wedstrijdklok.
Vijf minuten voor einde van een ronde wordt een signaal gegeven, daarna
mag er NIET aan een nieuw spel worden begonnen.
Aan het einde van de zitting mag maximaal één spel worden nagespeeld.

STILZITTAFEL

6. Indien tijdens een zitting twee lijnen met een oneven aantal paren
aanwezig zijn, dan wordt er gespeeld met een combitafel, waarbij
de spelers van de hoogste lijn altijd N/Z zitten.

INVALLERSREGELING

7. Indien van een paar op een zitting één speler afwezig is en er voor een
invaller is gezorgd, wordt de behaalde score toegekend, met dien verstande
dat deze niet meer dan 55% en niet minder dan 45% zal zijn.
Indien een paar niet aanwezig kan zijn MET kennisgeving, wordt het
gemiddelde met een maximum van 50% toegekend.
Indien een paar niet aanwezig is ZONDER kennisgeving, wordt een score
van 25% toegekend.
Indien van meerdere paren één speler afwezig is, dan kunnen de
overgebleven spelers gekoppeld worden. De behaalde scores gelden dan
voor beide oorspronkelijke paren, met dien verstande dat deze niet meer
dan 55% en niet minder dan 45% zal zijn.
Wanneer één van de spelers van een paar gedurende langere tijd met een
vaste invaller speelt, kan de technische commissie beslissen dat de
behaalde scores gelden.

PROMOTIE/DEGRADATIE

8. Na iedere competitieperiode volgt promotie/degradatie.
Indien een paar gedurende een competitieperiode minder dan de helft van
het aantal zittingen aanwezig is volgt automatisch degradatie.
Zorgt men echter zelf voor een invallerspaar dan vervalt dit.

UITSLAGEN

9. De uitslag per zitting wordt in percentages en plaatsingspunten vastgelegd.
De periode einduitslag wordt bepaald door de som van de percentages te
delen door het aantal wedstrijddagen.
Voor het clubkampioenschap komen aan het eind van de competitie de vijf
laagste scores te vervallen.
Men moet echter minimaal 80% van de zittingen gespeeld hebben om in
aanmerking te komen voor het clubkampioenschap.

SLOTBEPALING

10. In gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de TC.

September 2013